இத பூசி குளிச்சுப்பாருங்க நீங்க நெனச்சு பாக்க முடியாத நன்மைகள் இருக்கு |...

இத பூசி குளிச்சுப்பாருங்க நீங்க நெனச்சு பாக்க முடியாத நன்மைகள் இருக்கு | Mud Therapy | Yogam | யோகம் https://youtu.be/dOYeWbs90tA