இதை செய்து சாப்பிட்டால் life ல heart attack எ வராது | How to prevent fro...

இதை செய்து சாப்பிட்டால் life ல heart attack எ வராது | How to prevent from Heart attack| Yogam |யோகம் https://youtu.be/tVUoOwV0hWo