பயம் பதட்டம் நீங்கனுமா இந்த technic Follow பண்ணுங்க | Fear Anxiety | Yogam

பயம் பதட்டம் நீங்கனுமா இந்த technic Follow பண்ணுங்க | Fear Anxiety | Yogam https://youtu.be/uDJfyPZ3BQQ