இத மட்டும் கரெக்டா சாப்பிட்டா நோயே நம்மல பாத்து பயப்படும் | Thiribala He...