இந்த யோகா செய்து சிறுநீரகத்தை பலப்படுத்தலாம் | How to Maintain Kidney He...

இந்த யோகா செய்து சிறுநீரகத்தை பலப்படுத்தலாம் | How to Maintain Kidney Health | Yogam | யோகம்

Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K

Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK

Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH

Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW

For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox

For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNN

இப்படி கொஞ்ச நேரம் செய்தால் போதும் நிம்மதியான தூக்கம் வரும் | Happy Yoga...How to Get quick Sleep from this yoga

Official Website   : http://www.yogam.in/
Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K
Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK
Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH
Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW
For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox
For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNN

நம் உடல், மனம், வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் அடிப்படை,
வருமுன் காப்பது, உணவு பழக்கங்கள், வைத்தியம், போன்ற ஆரோகியமான தகவலுக்காக இந்த "yogam" என்ற youtube channel உருவாக்கி உள்ளேன்

இவர் சொல்வதை நடைமுறை படுத்தினால் அஜீரண (வாயு) கோளாறே வராது | Pitham Part...

இவர் சொல்வதை நடைமுறை படுத்தினால் அஜீரண (வாயு) கோளாறே வராது | Pitham Part 1 | Yogam | யோகம்How to cure Digestion problem and gas trouble above 33 age

ஒட்டக ஆசனா செய்து நுரையீரலை சுத்தப்படுத்துங்க | How to Purify Lungs usin...ஒட்டக ஆசனா செய்து நுரையீரலை சுத்தப்படுத்துங்க | How to Purify Lungs using Ottagasana | Yogam | யோகம்

உயிர் போகும் அளவிற்கு வலியா? பயமா? இவர் சொல்வது செம தீர்வு


How to get rid of Fear and pain

Official Website   : http://www.yogam.in/
Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K
Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK
Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH
Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW
For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox
For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNN

நம் உடல், மனம், வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் அடிப்படை,
வருமுன் காப்பது, உணவு பழக்கங்கள், வைத்தியம், போன்ற ஆரோகியமான தகவலுக்காக இந்த "yogam" என்ற youtube channel உருவாக்கி உள்ளேன்

இப்படி செய்தால் மூச்சு பிரச்சனைக்கு டாடா சொல்லலாம் | கபம் | Part 2 | Yo...

இப்படி செய்தால் மூச்சு பிரச்சனைக்கு டாடா சொல்லலாம் | கபம் | Part 2 |  Yogam | யோகம்
கோயில்களின் விஞ்ஞான ரகசியம் | Scientific Reason behind Temple Worship | ...Science behind temple worship which give positive Vibration
கோயில்களின் விஞ்ஞான ரகசியம்

Official Website   : http://www.yogam.in/
Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K
Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK
Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH
Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW
For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox
For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNN

நம் உடல், மனம், வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் அடிப்படை,
வருமுன் காப்பது, உணவு பழக்கங்கள், வைத்தியம், போன்ற ஆரோகியமான தகவலுக்காக இந்த "yogam" என்ற youtube channel உருவாக்கி உள்ளேன்

இந்த எளிய பயிற்சிக்கு அடங்காத நோயே இல்லை | This Aasana will cure Every D...இந்த எளிய பயிற்சிக்கு தீராத நோயே இல்லை | This Aasana will cure Every Disease | Yogam | யோகம்

பாட்டு பாடினால் கபம் நோயே ஆயுசுக்கும் வராது| How to Cure Kapham | Yogam ...

How to Cure KaphamOfficial Website   : http://www.yogam.in/

Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K

Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK

Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH

Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW

For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox

For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNNநம் உடல், மனம், வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் அடிப்படை,

வருமுன் காப்பது, உணவு பழக்கங்கள், வைத்தியம், போன்ற ஆரோகியமான தகவலுக்காக இந்த "yogam" என்ற youtube channel உருவாக்கி உள்ளேன்

கண்ணாடியே தேவையில்லை இந்த சூட்சமம் தெரிந்தால் | Dont wear glasses | Yoga...

How to remove Eye glassesOfficial Website   : http://www.yogam.in/

Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K

Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK

Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH

Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW

For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox

For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNNநம் உடல், மனம், வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் அடிப்படை,

வருமுன் காப்பது, உணவு பழக்கங்கள், வைத்தியம், போன்ற ஆரோகியமான தகவலுக்காக இந்த "yogam" என்ற youtube channel உருவாக்கி உள்ளேன்

இதெல்லாம் தொப்பையை குறைக்க செய்யக்கூடாத பயிற்சிகள் | Avoid this to Reduc...

இதெல்லாம் தொப்பையை குறைக்க செய்யக்கூடாத பயிற்சிகள் | Avoid this to Reduce Belly fat | Yogam Official Website   : http://www.yogam.in/

Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K

Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK

Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH

Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW

For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox

For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNN


உள்ளுறுப்புகள் வேலை செய்யும் நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய கூ...

இந்த தண்ணீர் குடிச்சா ஆயுசுக்கும் உடம்பில் நோயிருக்காது | First in Net Magnetic Stand | Yogam

How to make our body Clean using Magnetic water  Stand

Amazon Magnetic Water Stand : https://amzn.to/2kVyvZr

Official Website   : http://www.yogam.in/
Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K
Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK
Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH
Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW
For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox
For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNN

நம் உடல், மனம், வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் அடிப்படை,
வருமுன் காப்பது, உணவு பழக்கங்கள், வைத்தியம், போன்ற ஆரோகியமான தகவலுக்காக இந்த "yogam" என்ற youtube channel உருவாக்கி உள்ளேன்

வாதம் பித்தம் கபம் எந்தெந்த வயதில் வரும் | முழு விளக்கம் | What is Vatha...

வாதம் பித்தம் கபம் எந்தெந்த வயதில் வரும் | முழு விளக்கம் | What is Vatham Pitham Kapham | YogamWhat is Vatham Pitham Kapham and in which age these come what will be the remediesOfficial Website   : http://www.yogam.in/

Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K

Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK

Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH

Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW

For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox

For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNNநம் உடல், மனம், வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் அடிப்படை,

வருமுன் காப்பது, உணவு பழக்கங்கள், வைத்தியம், போன்ற ஆரோகியமான தகவலுக்காக இந்த "yogam" என்ற youtube channel உருவாக்கி உள்ளேன்