இவர் சொல்வதை நடைமுறை படுத்தினால் அஜீரண (வாயு) கோளாறே வராது | Pitham Part...

இவர் சொல்வதை நடைமுறை படுத்தினால் அஜீரண (வாயு) கோளாறே வராது | Pitham Part 1 | Yogam | யோகம்How to cure Digestion problem and gas trouble above 33 age