வாதம் பித்தம் கபம் எந்தெந்த வயதில் வரும் | முழு விளக்கம் | What is Vatha...

வாதம் பித்தம் கபம் எந்தெந்த வயதில் வரும் | முழு விளக்கம் | What is Vatham Pitham Kapham | YogamWhat is Vatham Pitham Kapham and in which age these come what will be the remediesOfficial Website   : http://www.yogam.in/

Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K

Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK

Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH

Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW

For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox

For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNNநம் உடல், மனம், வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் அடிப்படை,

வருமுன் காப்பது, உணவு பழக்கங்கள், வைத்தியம், போன்ற ஆரோகியமான தகவலுக்காக இந்த "yogam" என்ற youtube channel உருவாக்கி உள்ளேன்