இத பாத்ததுக்கப்புறமா ஐஸ் தண்ணீர்யே குடிக்க மாட்டிங்க | Yogam | யோகம்