சற்று முன் உலகின் மிக பெரிய விமான நிலையம் நீரில் மூழ்கும் அபாயம் | Japan...