இத மட்டும் செஞ்சா போதும் கொசுவ இயற்கையாகவே அழிச்சுடலாம் | Yogam | யோகம்