1 மணி நேரத்தில் பல வித கொடிய நோய்களை குணப்படுத்தும் பாரம்பரிய வைத்தியமுற...