முக பொலிவு , கை வறட்சி , வாத நோய் குணமாக்கும் விளக்கெண்ணெய் வைத்தியம் |...