மார்பு சளி , கபம் நோயை சரி செய்யும் வெப்ப எண்ணெய் | Yogam | யோகம்