ஈ சத்தம் போட்டாலே போதும் இரத்த அழுத்த நோய் மற்றும் சர்க்கரை நோயை நீக்கும...