இதை தேய்த்தால் பல் சொத்தை பல் கோளாறு அனைத்தும் முழுமையாக குணமாகும் | Yo...