இதை பார்த்துக்கப்புறமா செல்போன் பயன்படுத்துவதை குறைப்பீங்க / Yogam | யோகம்