தகர உடம்பை தங்கமாக்கி சர்க்கரை நோயை இல்லாமல் செய்யும் பூவும் பொடியும் / ...