இத பாத்தா கண்டிப்பா ஒரு சொட்டு தண்ணீய கூட வீணாக்க மாட்டீங்க / SAVE WATER...