100க்கு 100 கேட்டது கிடைக்கும் நினைத்தது நடக்கும் அக்னி தியானத்தில் / Yo...