நீரடைப்பு சிறுநீரக கற்கள் பித்த பை கற்களை சரிசெய்யும் அற்புத கொத்தமல்லி ...