இப்படி கண்ணின் மொழியை வைத்து எதையும் ஜெயிக்கலாம் / Yogam | யோகம்