தினமும் 5 நிமிடம் இந்த வர்மா செய்தாலே போதும் படி படியாக சர்க்கரை வியாதி ...