உடலைபாதுக்காக்கும் அரிய மூலிகைகள் கொண்ட 6 அற்புத பொருட்கள் / Yogam | யோகம்