இந்த 7 நிலைகளை அடைந்தால் நாமே உலகின் மிக சக்தி வாய்ந்த மனிதன் / Dr.Meena...