எதிலும் கவனத்தை குவித்து வெற்றியை ஈட்டித்தரும் அற்புத முத்திரை / Yogam |...