பதட்டத்தை போக்கி பதக்கத்தை அடைய செய்யும் மந்திர மொழி/ Yogam | யோகம்