காலைல 12 முறை இத பண்ணுனா போதும் வாழ்க்கைல நோயே வராது /Yogam | யோகம்