பல வியாதிகளை குணமாக்கும் அற்புத பல்பொடி / தயாரிக்கும் முறை / Dr.Sangeeth...