தாகத்திற்கு எது நல்லது? எது கேடு? தண்ணீரா ? குளிர்பானமா ?Yogam | யோகம்