தினமும் 21 முறை இதை மட்டும் செஞ்சா உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அற்புதம...