இந்த 4லும் தவறாமல் செய்தால் இந்த ஜென்மத்துல வயிறு எரிச்சலே வராது /Dr.Raj...