வலிப்பு நோயிலிருந்து விடுதலை / How to cure epilepsy? Yogam | யோகம்