இந்த சுக்கிர மந்திரத்தை சொன்னாலே போதும் சகல சௌபாக்கியமும் உங்கள் வீட்டில...