இந்த ஒரே ஒரு மந்திர வார்த்தை சொன்னாலே போதும்ங்க நம்ம வாழ்க்கைல எட்ட முடி...