ஞாபக சக்தி அதிகரிக்க தினமும் 33 தடவை இந்த மந்திரத்தை சொன்னால் போதும் / I...