இந்த மந்திர மொழியை சொல்லிப்பாருங்க வாழ்க்கையின் உண்மையான சந்தோஷத்தை உணர...