இந்த பஞ்ச பூத தத்துவம் தெரிந்தால் போதும் ரத்த கொதிப்பு BP உருவாகாமல் தடு...