இதை தினமும் செய்தால் லட்சுமி கடாட்சம் நம்மை வந்து சேரும்/Yogam | யோகம்