இந்த ஒரு வரி மந்திரத்தை சொன்னாலே போதும் நம் வாழ்வு அமிர்தமாகும் / Yogam ...