மாதம் 3 - 6 கிலோ உடல் எடை குறைக்கும் சதை குப்பை கூல் / Yogam | யோகம்