இதுவரை பார்த்திடாத 52 வகையான யோகாசனமும் அதன் அளவில்லா மருத்துவ குணங்களும...