இந்த சூழ்நிலையை எப்படி சமாளிப்பது / தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் Yo...