அன்னதானம் 2ஆம் நாள் / Food Donation / பிரீத்தி மனோகரன் வள்ளலார் தர்ம சா...