தினமும் இந்த அரிசி கூழ் குடித்தால் உடலை லேசாக மாற்றி நரம்பு மண்டலத்தை சீ...