இந்த எண்ணையை தேய்த்து குளித்தால் உடல் சூடு நீங்கி கேட்ட நீரை வெளியே தள்ள...