இந்த 3 நித்திய விளக்கு கோலத்திற்கு இவ்ளோ சக்தி இருக்குதா/ செஞ்சு பாருங்க...