இந்த காந்தத்தை இந்த இடத்தில் வைத்தால் எவ்வளவு நண்மைகள்னு நீங்களே பாருங்க...