14 உடலின் பற்றாக்குறையை விரைந்து குணமாக்கும் அதிசய உணவுகள் / Yogam | யோகம்