வயிற்றில் இருக்கும் அத்தனை பிரச்சனைகளையும் குணமாக்கும் ஒரே அற்புத மூலிகை...