இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி உங்க உடல் ஆரோக்கியமாக உள்ளதா என்று சோதித்து...